KALİTE

Img
Kalite politikamız
Müşteri memnuniyetini müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en üst seviyede tutmak,
Kalite geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile desteklemek,
Müşterilere uluslar arası düzeyde kabul edilmiş ürün ve hizmetler sunmak,
Çevreye saygılı, kullanıcısına güven veren ürün çeşitlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda geliştirmek,
Çalışanları sürekli gelişme ve iyileştirme bilinciyle eğitmek,
Çalışanlarımız ile TS EN ISO 9001 standardının tüm şartlarına uyacağımıza,
Konusunda lider olan teknolojisini dünya pazarlarına taşımaktır.

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ
Firmamız Erkon Döküm olarak doğada yaşayan her bir canlıyı en değerli varlık olarak kabul eder ve bu anlayış doğrultusunda tüm faaliyetlerimiz süresince bizler yöneticisi, çalışanları ve tedarikçisi ile birlikte ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla faaliyetlerimizden etkilenebilecek her bir canlıyı korumak için üzerimize düşen görevleri hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak kabul ederiz.
Çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek,
Kaliteli üretimi göz ardı etmeksizin sektörümüzle ilgili yürürlükte bulunan tüm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatlara uygun faaliyet sürdürmek.
Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak
Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
Personelimizin Çevre bilincini arttırmak,
Çevrenin korunması ile ilgili yapılan faaliyetlere imkanlar çerçevesinde katılmak,
İnsan emniyetini sağlayarak meslek hastalıkları ve iş kazalarını ortadan kaldıran faaliyetleri yerine getirmek.
Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönünden, çevresel etkilerini, iş sağlığı ve güvenliği risklerini, etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre ve İSG yönetim sistemlerinin etkinliğini, sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
Çevre ve İSG Yönetim Sistemini kamuoyunun incelemesine açık tutmayı, beyan ve taahhüt ediyoruz.
Img
Kalite politikamız
Müşteri memnuniyetini müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en üst seviyede tutmak,
Kalite geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile desteklemek,
Müşterilere uluslar arası düzeyde kabul edilmiş ürün ve hizmetler sunmak,
Çevreye saygılı, kullanıcısına güven veren ürün çeşitlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda geliştirmek,
Çalışanları sürekli gelişme ve iyileştirme bilinciyle eğitmek,
Çalışanlarımız ile TS EN ISO 9001 standardının tüm şartlarına uyacağımıza,
Konusunda lider olan teknolojisini dünya pazarlarına taşımaktır.

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ
Firmamız Erkon Döküm olarak doğada yaşayan her bir canlıyı en değerli varlık olarak kabul eder ve bu anlayış doğrultusunda tüm faaliyetlerimiz süresince bizler yöneticisi, çalışanları ve tedarikçisi ile birlikte ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla faaliyetlerimizden etkilenebilecek her bir canlıyı korumak için üzerimize düşen görevleri hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak kabul ederiz.
Çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek,
Kaliteli üretimi göz ardı etmeksizin sektörümüzle ilgili yürürlükte bulunan tüm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatlara uygun faaliyet sürdürmek.
Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak
Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
Personelimizin Çevre bilincini arttırmak,
Çevrenin korunması ile ilgili yapılan faaliyetlere imkanlar çerçevesinde katılmak,
İnsan emniyetini sağlayarak meslek hastalıkları ve iş kazalarını ortadan kaldıran faaliyetleri yerine getirmek.
Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönünden, çevresel etkilerini, iş sağlığı ve güvenliği risklerini, etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre ve İSG yönetim sistemlerinin etkinliğini, sürekli iyileştirerek performansımızı geliştirmeyi,
Çevre ve İSG Yönetim Sistemini kamuoyunun incelemesine açık tutmayı, beyan ve taahhüt ediyoruz.